Ungdomsboligerne Birkevænget

Om Birkevænget/Østergade

Ungdomsboligerne i Birkevænget blev i 1989 etableret som et lokaliseringsprojekt via samarbejde mellem Frederikssund kommune og Frederiksborg amt - repræsenteret ved Sølager.

Østergade er en afdeling under Birkevænget. Den består af en stor lejlighed med plads til tre unge, der har hvert deres værelse og fælles køkken og bad. Stedet er beskrevet i Tilbudsportalen.dk

Formålet med projektet er at forebygge mere vidtgående anbringelser på døgninstitutioner eller i opholdssteder samt at gøre brug af det netværk, som findes i lokalmiljøet.

Som følge af lov om grundtakst er projektet med virkning fra 1. januar 2002 overgået helt til Frederikssund kommune - organisatorisk Famileafdelingen - ungeteamet

Ungdomsboligerne Birkevænget er i dag fortsat et tilbud til unge i alderen 15-22 år, der har særlig behov for egen bolig med støtte efter servicelovens bestemmelser.

Organisatorisk hører Birkevænget under Famileafdelingen i Frederikssund kommune og de indskrevne unge, er anbragt efter Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 8.

Ungdomsboligerne Birkevænget rummer 13 lejligheder fordelt på 2 etager med egen opgang.

Personalenormeringen er 4 fuldtidsansatte, hvor af en er daglig leder.

Fra fredag kl. 17.00 til mandag 09.00 er der bagvagt, som kan tilkaldes pr. telefon.