Ungdomsboligerne Birkevænget

Regler For Beboerne i Birkevænget 53

Hashrygning/stofmisbrug samt anden uacceptabel eller støjende adfærd, der er til gene for de øvrige beboere, er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at have husdyr i Birkevænget

Der skal være ro i lejlighederne og på fællesarealerne

kl. 22.00 - 06.00 i hverdagene.

Fredag og lørdag dog kl. 01.00 - 08.00.

Overholdes ovenstående regler ikke, vil den unge få en skriftlig advarsel. Sker der på ny en overtrædelse, kan lejemålet ophæves med øjeblikkelig virkning, d.v.s. at lejemålet ophæves uden varsel.

Husets interne regler

  • For at bo i Birkevænget skal du være i beskæftigelse, eller under uddannelse
  • Du har pligt til at deltage i fællesmøder.
  • Du skal, når det ønskes oplyse personalet om, hvor du befinder dig og hvornår du kommer tilbage til Birkevænget.
  • Acceptere periodiske urinprøver ved mistanke om misbrug.
  • Ingen alkohol eller overnattende gæster i hverdage uden særlig tilladelse.
  • Maks. to gæster ad gangen pr. beboer.
  • Ingen varmestue/ungdomsfester i Birkevænget 53
  • Ingen racistiske udtalelser, plakater eller lignende
  • Absolut ingen aggressiv eller voldelig optræden.